F a a l i y e t l e r

Lütfen ilgilendiğiniz konunun üzerine tıklayınız.

 

 

 Temel Uygulamalar :

O t o m o b i l  &  L C V

K a m y o n

O t o b ü s

T r a k t ö r  ve  İ ş M a k i n a l a r ı

R ay l ı  T a ş ı m a

A v i t a s  M o t o r s p o r t

 

 

 

 Üretim Prosesleri :

HLU           Hand Lay Up                              El yatırması,

SMC          Sheet Moulding Compound            Sıcak preste kalıplama,

RTM           Resin Transfer Moulding               Reçine enjeksiyonu & Soğuk Pres,

VIP            Vacuum Infusion Process              Vakum infüzyon,

RIM           Reaction Injection Moulding           Reaksiyon enjeksiyonu.

 

 

 

 Diğer Uygulamalar :

Balistik Plakalar     Savunma Sanayi

Projeler               Otomotiv dışı uygulamalar

Spoiler                 VENTURA

Kiosk                   bankabin